FREE shipping over $150. Shop Now
modern farmhouse BISTRO PLAID NAPKIN

Bistro Plaid Napkin (Set of 4)

Regular price $27.00 Sale

A set of 4 bistro plaid napkins.

Dimensions: 20" x 20"

Quantity: 4