summer farmhouse COTTON WREATH TICKING NAPKIN

Cotton Wreath Ticking Napkin (Set of 4)

Regular price $17.00 Sale

A set of 4 cotton wreath ticking napkins.

Dimensions: 18" x 18"

Quantity: 4